Vedlikehold

Oppretthold et vakkert utemiljø

Vedlikehold av uteområder er en viktig del av å opprettholde et pent og funksjonelt utemiljø.

Vi i Anleggsgartner Nordengen hjelper deg med å vedlikeholde og forbedre eksisterende uteområder ved å trimme plener, beskjære trær og busker, rydde og fjerne ugress, rengjøre, reparere og erstatte terrasser og gangveier, og kontrollere vanningsanlegg. Vi utfører også sesongmessig vedlikehold, som raking av løv om høsten og snømåking om vinteren.

Har du behov for vedlikehold av ditt uteområde?

Ta kontakt med oss i Anleggsgartner Nordengen!

Kontakt oss