Steinarbeid

Alt innen stein

Steinarbeid er en allsidig håndverkskunst som kan brukes til å skape mange ulike produkter, inkludert belegningsstein, skifer og andre typer steinmaterialer.

Mange av uteområdene vi arbeider med består av steinmaterialer, og vi bruker både betongstein og naturstein til å lage gode overflater for både biler, syklister og fotgjengere. Vi bistår med steinarbeid, som belegningsstein, kalkstein, granitt eller skifer samt konstruksjon av trapper, kantstein og murer til ditt prosjekt.

Vil du vite mer om våre tjenester innen steinarbeid?

Ta kontakt for en hyggelig prat om ditt prosjekt.

Kontakt oss