Leverandører:

Stein og betongprodukter:          Heimdal Granitt & Betongvare

Betongprodukter                           Aaltvedt Betong as

Parkmøbler og lekeapparater:    Claussen & Heyerdahl as