REFERANSER

PRIVATE

Noen av våre gamle prosjekter

Brattås Amfi, Holla Skole, Ælvespeilet, Meieritorget, Rådhuset Porsgrunn

Vi er svært godt fornøyd med resultatet av PP-krysset. Det har bl.a. blitt satt ca 1200 meter granittkantstein, 1500 m2 gatestein og 700 m2 granittheller. Takk til Veidekke for oppdraget og ikke minst en stor takk til en gjeng med dyktige ansatte.

Her er bilder av offisiell åpning av PP-krysset med diverse ordførere tilstedet. 

Scroll to Top
Scroll to Top