20150522_093118941_iOS

Tjenester

Sammen planlegger vi, og foreslår løsninger på komplette utomhusanlegg med private, profesjonelle og offentlige kunder. Vi setter kantstein og støttemurer, legger utendørs belegg i naturstein og betong, planter og vedlikeholder trær, busker og hekker.

På bestilling etablerer, oppgraderer ​og vedlikeholder vi utendørs murer, kanter, dekker og grøntanlegg. Vi har lang og bred erfaring fra store og små prosjekter. Vi utfører også vintervedlikehold av veier og plasser. Ta kontakt så kommer vi på en uforpliktende befaring. Se under fanene Proff-prosjekter eller Privat-prosjekter for referanser.

Steinarbeider

 

Komplette park- og hageanlegg

Støttemurer, forblending, kanter og belegg, i naturstein og betong

Grusdekker

Grøntarbeider

 

Beplantning

Etablering av plen

Vedlikehold, beskjæring, plenklipping

Planting og stell av sommerblomster

Trefelling

Annet

 

Transport og mindre gravearbeider

Snørydding og strøing

Montering av utendørs leke- og treningsapparater

Overvannshåndtering