Ælvespeilet

Tiltakshaver: Porsgrunn kommune
Byggeår: 2011-2013